Rock n roll - Plesovi za sve
Rock and roll pojavio se u pedesetim godinama prošlog stoljeća kao par improviziranog plesa.