Ples u dvorani - Plesovi za sve
Što je plesna dvorana? Prije svega, ovaj ples je zapaljiv, impozantan, senzualan i istodobno