Crump - Plesovi za sve
Grozni devedesetih godina prošlog stoljeća – kakve emocije nisu nastale, koje slike nisu izronile
Djelomično, grčevi potvrđuju ideju da je novi zaboravljen star. To nije posve novi ples,
Jedan od novih i vrlo zanimljivih plesnih stilova je Crump. Ovo je dinamičan i